NÁRODNÁ CENA KVALITY V OVP 2023

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizoval v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy.  Kvalitná príprava mladých ľudí pred vstupom na trh práce, ako aj zvyšovanie a zmena kvalifikácií dospelých, sú významnými aspektmi, ktoré ovplyvňujú životy jednotlivcov počas ich aktívneho pracovného života.

Celoživotné vzdelávanie je  nikdy nekončiaci sa proces, počas ktorého získavame viac slobody v tomto rýchlom a dynamicky sa rozvíjacom a meniacom sa svete.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej sa posilní motivácia pedagogických a nepedagogických pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave v rámci SR. 

Naša škola si odniesla víťazné ocenenie  v kategórii Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP, ktoré je udelené inštitúcii, ktorávýnimočným spôsobom poskytuje aktuálne a flexibilne vzdelávacie príležitosti v OVP pre mladých ľudí aj dospelých, ktoré reflektujú vyvíjajúce sa potreby trhu práce, rozvíja spoluprácu smerom k inováciám a podnikaniu prostredníctvom aktívnej spolupráce s podnikmi a svojou inštitucionálnou stratégiou reaguje na nové spoločenské potreby.

Veľmi si toto ocenenie vážime a zároveň si uvedomujeme, že nás zaväzuje k tomu, aby  sme dosahovali stále lepšie výsledky. Je to výsledok tímovej práce odborných pedagógov nielen súčasných ale aj tých, ktorí boli v minulosti zamestnancami školy a podieľali sa na rozvoji celoživotného vzdelávania v OVP.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31