Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania, ktoré pripravuje na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Teoretická výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie je založené na

- učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom

- zmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

Realizáciou duálneho vzdelávania zamestnávateľ získa

-        vysokokvalifikovanú pracovnú silu,

-        plynulý prechod pracovnej sily zo vzdelávania na trh práce,

-        nadobudnutie kvalifikácie a praxe pracovnej sily priamo u zamestnávateľa,

-        osvojenie si pracovných návykov pracovnej sily priamo vo výrobnom procese

         u zamestnávateľa,

-        vplyv zamestnávateľov na praktický obsah odborného vzdelávania,

-        aktuálne odborné vzdelávacie programy a možnosť flexibility v ich úprave,

-        výber žiakov na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie

         žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa,

-        kontrolu a dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom

         vzdelávania,

-        úzku spoluprácu podniku, školy a žiaka,

-        zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov

         stredných škôl,     

          reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“,

-        záujem štátu a stavovských organizácií o podporu rozvoja duálneho

         vzdelávania,

-        zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci Slovenska a členských krajín EÚ.

Zamestnávateľ, ktorý sa podieľa na duálnom odbornom získava dobrú povesť, je pozitívne vnímaný okolím a verejnosťou.  Pravidelná príprava žiakov v rámci duálneho vzdelávania chráni zamestnávateľa proti starnutiu pracovnej sily. Duálne vzdelávanie žiakov slúži zamestnávateľovi na udržanie vysokej úrovne kvalifikácie vlastných pracovníkov, čím sa zvyšuje celková produktivita práce. Zamestnávateľ si duálnym vzdelávaním môže pripraviť svojho budúceho zamestnanca presne na technológie a výrobné zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31