Príhovor riaditeľa školy

Vážení študenti, milí mladí priatelia,

vitajte na webovej stránke Strednej odbornej školy strojníckej, ktorej vznik siaha až do roku 1933 a je najstaršou školou pre odborné vzdelávanie v okrese Považská Bystrica.

Škola ponúka žiakom študijné odbory 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2697 K mechanik elektrotechnik, 2682 K mechanik počítačových sietí, 3447 K grafik digitálnych médií, učebné odbory 2433 H obrábač kovov, 2464 H strojný mechanik, 2487 H 01 autoopravár - mechanik, 2683 H elektromechanik a nadstavbové dvojročné štúdium v odboroch 2414 L 01, 02 strojárstva a 2675 L 01 elektrotechnika- energetika.                               

Cieľom ponúkaných študijných a učebných odborov  je príprava žiakov na odborné povolania v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Obsah štúdia je zameraný na moderné vzdelávacie technológie vo všetkých študijných a učebných odboroch, vybavených požadovanou vzdelávacou technikou v teoretickom aj praktickom vyučovaní, kde žiak cíti vzájomnú dôveru, rešpektovanie sa a partnerské porozumenie vzhľadom na potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v regióne Považie ale aj okolitých regiónov.

Snahou pedagogického kolektívu našej školy je a aj v budúcnosti bude príprava kvalitných absolventov, ktorí uspejú na trhu práce. Preto sme sa zapojili do projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania (Duálny systém vzdelávania), ktorý reaguje na potrebu zefektívnenia a zatraktívnenia odborného vzdelávania v študijných a učebných odborov,  ktoré sú pre zamestnávateľov v našom regióne potrebné. Trh práce poukazuje na akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných odboroch a preto sa zamestnávatelia zapojili s našou školou do Duálneho systému vzdelávania:

 • PSL, a.s., Považská Bystrica - mechanik nastavovač, obrábač kovov,
 • Mikrotech, s.r.o., Považská Bystrica - mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení,
 • Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica - mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení,
 • Kinex Berings, a.s., Bytča - mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov, strojný mechanik,
 • Medeko, s.r.o., Považská Bystrica - mechanik nastavovač,
 • Dimec, s.r.o., Púchov - mechanik nastavovač,
 • Rademaker Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica - mechanik nastavovač,
 • OSMOND elektromontáže, s.r.o., Považská Bystrica mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, elektromechanik,
 • ESIN constructions, s.r.o., Považská Bystrica - mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, elektromechanik,
 • POWER GRID, s.r.o., Považská Bystrica mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, elektromechanik,
 • STM Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica - mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov,
 • KMO Slovakia s.r.o., Považská Bystrica - mechanik nastavovač
 • Koval systems, a.s, Beluša - mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov,
 • SCHEIDT&BACHMANN Slovensko, s.r.o. - mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik,
 • DESMA Slovakia , s.r.o.mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik.

V tomto systéme vzdelávania absolventi SOŠs svojim odborným vzdelaním spĺňajú požiadavky trhu s potrebami zamestnávateľov, zvýšenia kvality, pripravenosti a schopnosti zamestnať sa. Nosnou témou je spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi a stavovskými organizáciami.

Na komplexné vytvorenie optimálnych študijných podmienok má Stredná odborná škola strojnícka k dispozícii priestorové a technické vybavenie.

Svoj voľný čas môžete tráviť v rôznych krúžkoch so zameraním na doplnenie všeobecného vzdelávania  v oblasti IT technológií ako aj v mnohých formách telovýchovy a športu.

Verím, že nájdete  na  Strednej odbornej škole strojníckej svoj druhý domov a uplatnenie sa v rodine strojárov, IT odborníkov a  elektrotechnikov.

 

Ing. Peter Tamaši
riaditeľ SOŠs

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30