Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky: „Stavebný dozor – Vybudovanie multifunkčného ihriska“

Príloha č.1 Cenová ponuka

Príloha č.2 Čestné prehlásenie
Predmet zákazky: "Stavebný dozor – Rekonštrukcia trieskového hospodárstva  a úprava nádvoria za starou dielňou – II. etapa"

Príloha č.1 Cenová ponuka

Príloha č.2 Čestné prehlásenie

Predmet zákazky „Skúška (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1“

Zmluva o poskytnutí služieb

Príloha č.1 Cenová ponuka

Príloha č.2 Čestné prehlásenie

Predmet zákazky „Stavebný dozor – Rekonštrukcia strechy – pavilón B"

Príloha č.1 Cenová ponuka

Príloha č 2 Čestné prehlásenie      

Predmet zákazky „Softvér na výučbu programovania robotov na 16 PC“.

Príloha č.1 Cenová ponuka

Príloha č.2 Čestné prehlásenie

Predmet zákazky "Stavebný dozor - Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Prílohe č.2 Čestné prehlásenie

Predmet zákazky „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní
modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“ – 2.1.1.11. Počítačové stoly – 18 ks."

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné prehlásenie

Príloha č.3 SCAN počítačového stola

Predmet zákazky "Uzemňovanie strojov"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné prehlásenie

Príloha č. 3 "Nákres uzemňovania strojov"

Predmet zakázky "Podstavec pod učiteľsku katedru - 14 ks"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 Podstavec pod učiteľskú katedru

Predmet zákazky "Učiteľská katedra so skrinkou – 14 ks"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky "Plastické písmená, plotrované logá, sklá + montáž"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky "Dopojenie odsávača prachu"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky "Priemyselný odsávač prachu po brúsení s automatickým oklepom"

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

Stavebný dozor – Vybudovanie multifunkčného ihriska

Rekonštrukcia trieskového hospodárstva 

Skúška (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1

Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy - pavilón B.

„Softvér na výučbu programovania robotov na 16 PC“.

"Stavebný dozor - Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia".


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30