O škole

Naša Stredná odborná škola strojnícka  v Považskej Bystrici je typ školy, ktorá vzdeláva a vychováva mládež v strojárskych a v elektrotechnických odboroch. Na našu školu prichádzajú žiaci zo základných škôl z Trenčianskeho ako aj zo Žilinského kraja.

Komplex Strednej odbornej školy tvoria 2 pavilóny teoretického vyučovania, 2 pavilóny praktického vyučo­vania, telocvičňa, jedáleň.

Cieľom našej strednej školy je poskytnúť svojim študentom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore, aby sa bez väčších problémov mohli zaradiť do pracovného pomeru ako i do spoločnosti a obstáť v nej.

Príprava vo všetkých  učebných odboroch na našej odbornej škole trvá tri roky. Štúdium končí vykonaním záverečnej skúšky a žiaci získajú výučný list v danom odbore. Absolventi trojročných odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré trvá 2 roky a končí maturitnou skúškou.

Príprava vo všetkých štúdijných odboroch trvá štyri roky. Štúdium končí vykonaním  maturitnej skúšky a žiaci získajú maturitné vysvedčenie i výučný list v danom odbore. Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na ľubovolnej vysokej škole.

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v hlavnej budove Strednej odbornej školy v 27 klasických triedach a 13 odborných učebniach. Vyučovanie zabezpečujú skúsení, kvalifikovaní pedagógovia. Teoretické vyučovanie sa delí na všeobecnovzdelávacie a odborné predmety.

Odborné vyučovanie prebieha vo vlastných dielňach Strednej odbornej školy a v poslednom ročníku štúdia vo firmách. V jednotlivých učebných i štúdijných odboroch vyučujú  majstri odborného výcviku s dlhoročnou praxou a skúsenosťami..


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30