Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
E-mail školy: strojnickapb@strojnickapb.sk
Telefón: +421 42 4326404
Adresa školy: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Kontakty na zamestnancov školy

Funkcia Meno Telefónne číslo E-mail
Riaditeľ školy Ing. Peter Tamaši 042/432 64 04, 0901 918 950 peter.tamasi@strojnickapb.sk
Zástupca pre teoretické vyučovanie Ing. Lenka Danišková 042/432 64 13 lenka.daniskova@strojnickapb.sk
Mgr. Gabriela Nátterová 042/432 64 13 gabriela.natterova@strojnickapb.sk
Zástupca pre praktické vyučovanie Ing. Anton Bajza 042/432 77 12 anton.bajza@strojnickapb.sk
Vedúca technicko-ekonomických činností Ing. Mária Bizíková 042/432 44 11 maria.bizikova@strojnickapb.sk
Personálne oddelenie Ing. Monika Miškechová 042/432 64 04 monika.miskechova@strojnickapb.sk
Výchovný poradca
Mgr. Lenka Možutíková
042/432 64 13 lenka.mozutikova@strojnickapb.sk
Kuchyňa Zdena Melicheríková 042/434 05 24  kuchyna.sos@gmail.com

Mapa