Tradíce našej školy

V utorok ráno 6. decembra 2022 zavítal do našej školy svätý Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Mikuláš a jeho pomocníci obchádzali triedy a dielne praktického vyučovania, ale nevynechali ani ekonomické oddelenie a kuchyňu a obdarovávali dobrých žiakov a učiteľov sladkosťami.

Mikuláš učiteľov upozornil, aby nezabudli, že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. A to bol ďalší krásny deň na SOŠ strojníckej, ktorý našim študentom, učiteľom a zamestnancom venoval Študentský parlament.


Fotogaléria