2413 K mechanik strojov a zariadení - oprava a údržba CNC strojov a robotizácia

Absolvent štvorročného študijného odboru 2413 K  mechanik strojov a zariadení - oprava a údržba CNC strojov a robotizácia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia ale aj samotného vytvorenia  technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej, ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techniky a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlas­tenectva, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 


Fotogaléria

Video

Študijný odbor 2413 K Mechanik strojov a zariadení, zoraďovanie, oprava a údržba CNC strojov a zariadení a robotizácia

Mechanik strojov a zariadení, zoraďovanie, oprava a údržba CNC strojov a zariadení a robotizácia