3447 K grafik digitálnych médií

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. Pozná základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, technologickú dokumentáciu textových a obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie hardwaru a softwaru, poznatky o fototechnike a videotechnike, typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, sieťové informačné systémy, skladbu a úpravu multimediálnych dát.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM