Tretie účelové cvičenie

Žiaci prvých a druhých ročníkov v  dňoch 7.a 8. septembra 2023 absolvovali účelové cvičenie. Po výstupe  na považskobystrickú Kalváriu a chvíľke oddychu si na jednotlivých stanovištiach  vypočuli informácie zo zdravotnej prípravy, topografie a naučili sa niečo o zbraniach hromadného ničenia a civilnej obrane. Taktiež si mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky a hod granátom na cieľ. Počasie bolo priaznivé, a tak aj takýmto spôsobom mohli žiaci získať nové vedomosti  a zopakovať to, čo sa už naučili v predchádzajúcich rokoch. 

Spracovala Mgr. Martina Andrášková


Fotogaléria