Odbory na našej škole

Mechanik strojov a zariadení, zoraďovanie, oprava a údržba CNC strojov a zariadení a robotizácia  

Mechanik strojov a zariadení, zoraďovanie, oprava a údržba CNC strojov a zariadení a robotizácia

Mechanik nastavovoač, programovanie CNC a robotizácia  

Mechanik nastavovoač, programovanie CNC a robotizácia

SOŠ strojnícka - prezentácia odborov  

Videoprezentácia odborov SOŠ strojníckej na školský rok 2021/2022

Študijné odbory  

Študijné odbory, ktoré sa dajú študovať na našej škole

Učebné odbory  

Učebné odbory, ktoré sa dajú študovať na našej škole