SOŠ strojnícka Považská Bystrica - prezentácia odborov na školský rok 2022/2023

Videoprezentácia odborov SOŠ strojníckej na školský rok 2021/2022