2. kolo Prijímacích skúšok 2023

Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej Považská Bystrica vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

 

2. kolo prijímacích skúšok na tieto odbory

 

Kód odboru

Názov odboru

Počet voľných miest do 2. kola

2433H

obrábač kovov

5

2466H02

mechanik opravár - stroje a zariadenia

3

 

Ďalší termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 20.06.2023. Prihlášku podáva zákonný zástupca podľa pokynov základnej školy do 16.06.2023. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Na odbor 2466H02 mechanik opravár - stroje a zariadenia bude Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Výška krajského štipendia je od 30€ do 50€ mesačne.

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30