Pracovné stretnutie Školskej sekcie SK8 v našej škole