Učebný odbor mechanik opravár, stroje a zariadenia

x