Učebný odbor 2433 H Obrábač kovov - obsluha CNC stroja

x