Študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač, programovanie CNC a robotizácia

Mechanik nastavovač, programovanie CNC a robotizácia