Vyhodnotenie matematickej súťaže Klokan 2023

Do matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojilo 10 žiakov z I.D a z 3.A triedy. Sedem žiakov bolo v 20% najúspešnejších na Slovensku a najlepší výsledok dosiahol Peter Hoferica z 3.A triedy.

Spracovali RNDr. Jaroslava Smatanová a PaedDr. Božena Ištoková.


Fotogaléria