Učebné odbory

Absolvent trojročného učebného oboru 2433 H obrábač kovov - obsluha CNC strojov je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, opravujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné ...
Absolvent učebného odboru elektromechanik – silnoprúdová technika je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky.
Absolvent trojročného odboru 2466 H02 mechanik opravár - stroje a zariadenia je kvalifikovaný pracovník schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby. Je schopný opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace ...