Nadstavbové štúdium

2-ročné štúdium nadväzujúce na 3-ročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získava maturitné vysvedčenie.

 
Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 2414 L výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.
Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 2414 L výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.
Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 2675 L 01 Elektrotechnika -energetika po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.