VET day Seminár Opole

  • V dňoch29. a 30. apríla 2022 sa naši dvaja kolegovia, Ing. Peter Tamaši a p. Rastislav Hruškovič,  zúčastnili VET day Semináru v poľskom meste Opole. 

    Prednášky boli zamerané na využitie KUKA robota v priemysle a odbornej praxi, využitie platforiem Arduino a Micro:bit vo výučbe programovania v odbornej praxi a prínosy programovania LEGO MINDSTORMS, takisto v odbornej praxi. 

    Prednášky poskytli iné pohľady na využívanie nových a moderných technológií v praktickom využití a vo vyučovacom procese,  na metodiku vyučovania  odborného predmetu a odborného výcviku s využitím nových platforiem priemyslu a osvojenie si metód výučby programovania mikroprocesorov a robotov za pomoci interaktívneho zapojenia sa žiaka  pri tvorbe samotného projektu – teda oblasť, ktorá žiaka najviac zaujíma. Zdôraznený bol aj fakt, že je nevyhnutné novými spôsobmi vo vyučovaní napĺňať požiadavky praxe tak, aby profil absolventa  smeroval  na celkový pohľad priemyslu, v ktorom  je potrebné  prepojenie technológií strojárstva, elektrotechniky a informatiky.

     Sekundárnym cieľom tejto akcie bola aj výmena skúseností medzi pedagogickými zamestnancami z vybraných škôl z Česka, Slovenska a Poľska. Neformálnymi rozhovormi sa zistilo, že sa aj v ostatných školách stretávajú s podobnými problémami, ako na našej škole. Pedagógovia sa zhodli, že žiaci sa ako takí v podstate nemenia, ale technológie sa v priebehu času vyvíjajú veľmi rýchlo a je problémové, najmä pre starších pedagógov, udržať s novými technológiami a postupmi krok.

     Po výmene názorov kolegami sa naši pedagógovia utvrdili v tom, že naša škola sa z pohľadu počtu žiakov zapojených v systéme DV a takisto aj počtom zamestnávateľov radí medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie.  


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31