Štipendium pre učebný odbor 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Na našej škole sa jedná učebný o odbor 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krajské štipendium bude určené pre žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania od školského roka 2022/2023. Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

  1. nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,
  2. nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,
  3. dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

 

                      Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka

ročník

krajské štipendium, eur/mesiac

1. ročník

50

2. ročník

40

3. ročník

30

 


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31