Základné informácie o projekte

obr. 1Dňa 28.7.2020 nadobudla účinnosť  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z SKCZ304011T754,  medzi poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a našou školou, ako hlavným prijímateľom.

V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ,ktorý je spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja  , sa naša škola zapojila  do spoločného projektu spolu z hlavným cezhraničným partnerom Střední odbornou  školou, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, do spoločnej spolupráce  s názvom : „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vzájomné zvýšenie úrovne a kvality odborného vzdelávania škôl Vedúceho partnera projektu (ďalej len VP) a Hlavného cezhraničného partnera projektu (ďalej len HCP) vytvorením spoločného vzdelávacieho programu a stabilného cezhraničného partnerstva v oblasti:

• zvárania metódou TIG • CNC obrábania a programovania.

 

K naplneniu hlavného cieľa projektu v oblasti zvárania metódou TIG dôjde napĺňaním nasledovných konkrétnych cieľov projektu:

• modernizácia zváračskej techniky stredných odborných škôl VP a HCP,

• skvalitnenie prípravy žiakov strednej odbornej školy VP projektu v zváraní vytvorením spoločných vzdelávacích materiálov,

• modernizácia a zvýšenie kvality znalostí a kompetencií učiteľov strednej odbornej školy oblasti zvárania metódou TIG,

• zosúladenie vzdelávania odborných škôl VP a HCP s požiadavkami trhu práce cezhraničných oblastí Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja v oblasti zvárania,

• zmiernenie nedostatku kvalifikovaných pracovných síl v oblasti zvárania na trhu práce pohraničných regiónov Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,

K naplneniu hlavného cieľa projektu v oblasti CNC obrábania a programovanie dôjde napĺňaním nasledovných konkrétnych cieľov projektu:

• rozšírenie strojového parku VP o moderný CNC sústruh pre vyučovanie CNC obrábania a programovania,

• skvalitnenie prípravy žiakov strednej odbornej školy HCP v oblasti CNC obrábania vytvorením spoločných vzdelávacích materiálov,

• modernizáciu a zvýšenie kvality znalostí a kompetencií učiteľov strednej odbornej školy HCP v oblasti CNC obrábania a programovania,

• zosúladenie vzdelávania odborných škôl VP a HCP s požiadavkami trhu práce cezhraničných oblastí Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja v oblasti CNC obrábania a programovania.

Všetky konkrétne ciele spoločného vzdelávacieho programu a cezhraničného partnerstva v oblasti zvárania metódou TIG a CNC obrábania budú prispievať k:

• rozvoju nedostatočne využitého potenciálu cezhraničnej spolupráce medzi odborovo podobnými odbornými školami Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,

• zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl VP a HCP na trhu práce cezhraničného regiónu Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,

• uspokojenie náročných požiadaviek zamestnávateľov, kladených na absolventov stredných odborných škôl VP a HCP projektu v cezhraničnom prostredí.

Dôležitú úlohu pri tvorbe spoločných vzdelávacích materiálov bude zohrávať expertná skupina, zložená z pedagogických pracovníkov VP a HCP ako aj odborníkov z praxe, ktorí pôsobia v regióne VP a HCP. Expertná skupina sa bude zameriavať na zváranie metódou TIG a na CNC obrábanie a programovanie. Expertná skupina využije teoretické a praktické skúsenosti ako aj znalosti, vyplývajúce z jej zloženia pri konzultácii vzdelávacích materiálov, ktoré sa využijú vo výučbe zvárania metódou TIG a CNC obrábania na školách VP a HCP.  

Tamaši Peter

 

Realizačný tím projektu vedúceho partnera:

obr. 2

Zľava: Ing. Šajtlava, Ing. Matušík , Ing. Sluka, Ing. Briestenská, Ing. Bajza, Ing. Miškechová, Mgr. Capák, Ing. Bizíková, Ing. Tamaši


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31