Zápisnice z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 6/2014 Predsedu TSK v platnom znení:
(Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou ) na predmet obstarania: „Lyžiarsky výcvik“.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 6/2014 Predsedu TSK v platnom znení:
(Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou ) na predmet obstarania: E-učebnica „Snímače
v automatizácii“.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 6/2014 Predsedu TSK v platnom znení: (Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou ) na predmet obstarania - „Oprava stroja – fréza FC 16 CNC.“

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 6/2014 Predsedu TSK v platnom znení: (Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou ) na predmet obstarania - „Oprava dverí autodielne.“

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 1/2021 v platnom znení: (Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou) na predmet obstarania – „Podstavec pod učiteľskú katedru – 14 ks“.

Záznam z vykonaného cenového prieskumu "Uzemňovanie strojov".