Olympijský festival detí a mládeže SR

V stredu 31. októbra 2012  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prevzali z rúk ministra školstva  a prezidenta SR Ivana Gašparoviča, riaditeľka našej školy Mgr. Ozábalová a zástupkyňa Mgr. Gulačová ocenenie za najaktívnejšiu strednú školu v Trenčianskom kraji za Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS).