Školský psychológ

Milí študenti, rodičia a pedagógovia,

na našej škole pôsobí pre Vás školská psychologička

Mgr. Kristína Priedhorská.

 

Činnosť školského psychológa:

      Neváhajte sa na mňa obrátiť na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež, pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

       Môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov. Ako školská psychologička pôsobím v škole aj ako mediátor vzťahov. Som k dispozícii pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú potrební pri riešení problémov v škole.

 

Konzultačné hodiny:

Utorok: 7:30 – 15:00

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín individuálne.

Nájdete ma v kabinete psychológa, pokiaľ práve nevykonávam psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

 

V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

Študenti neváhajte za mnou prísť, pokiaľ:

 • máte problémy s učením
 • máte problémy so sústredením
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu zvoliť
 • kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady 

 

Rodičia obracajte sa na mňa:

 • pri konzultovaní výukových a výchovných problémov Vašich detí
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
 • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

 

Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

 • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi

 

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 • študent prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič študenta prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne
 • učiteľ osobne kedykoľvek vrámci hodín psychológa na škole

 

Psychologická starostlivosť nezahŕňa komplexnú diagnostiku ani dlhodobú terapiu. Spolupracujeme s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.