Školský poriadok

Vnútorný školský poriadok prerokovaný a schválený na pedagogickej rade školy dňa 05.09.2022.


Dokumenty na stiahnutie