História našej školy

História našej školy siaha až do 30.rokov minulého storočia.

V rokoch 1933-1940  sa v a.s. Zbrojovka v Považskej Bystrici zabezpečoval odborný výcvik pre Odbornú učňovskú školu kovorobnú v Žiline.

V roku 1940 vzniká Odborná učňovská škola kovorobná ako súčasť štátnej slovenskej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.

V roku 1950 sa osamostatnila ako Základná odborná škola. Odborná príp­rava sa zabezpečovala v stredisku pracujúceho dorastu. Tento spôsob výučby mal viacero nedostatkov a tak v roku 1952 vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Všetky tri výchovno-vzdelávacie zložky - odborný výcvik, te­oretické vyučovanie a mimopracovná výchova boli pod jednotným riadením. Priestory, v ktorých sa dnes SOŠ strojnícka nachádza dnes, boli vybudované v roku 1953.

V ro­ku 1959 sa OU ŠPZ zmenilo na Odborné učilište Považských strojární. Od tohto roku sa postupne začali zavádzať maturitné formy štúdia - 5-ročné štúdium, neskôr 4-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou.

V roku 1978 sa OU Považských strojární zmenilo na Stredné odbor­né učilište strojárske, ktoré v roku 1991 získalo právnu subjektivitu.

V roku 1992 vzniká pri SOU strojárskom Dievčenská odborná škola,  ktorá bola v roku 2003 zrušená.

V roku 2008 v súvislosti s prijatím nového školského zákona sa zmenil názov školy zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho na Strednú odbornú školu a o pol roka neskôr na Strednú odbornú školu strojnícku, Športovcov 341/2 so sídlom v Považskej Bystrici.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31