Výmenný pobyt žiakov Vedúceho partnera v škole Hlavného cezhraničného partnera

obr. 1

V rámci projektu „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl “ programu INTERREG Střední odbornú škola z Frýdku-Místku ako Hlavného cezhraničného partnera navštívili siedmi žiaci školy Vedúceho partnera – Stredná odborná škola strojnícka z Považskej Bystrice spolu s jedným pedagogickým pracovníkom ako dozor. Zúčastnení žiaci študujú v odbore mechanik strojov a zariadení. Návšteva žiakov Hlavného partnera sa konala v rámci výmenného pobytu  od 06.09. 2021 do 10.09. 2021.

Výmenný pobyt sme zahájili na strednej odbornej škole, kde nás privítal riaditeľ školy pán Mgr. Jan Durčák a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie pán Mgr. Eduard Boščík. Zahájenie sa konalo v zasadačke školy, kde sme sa oboznámili s pracovným a časovým harmonogramom výmenného pobytu.

Potom sme absolvovali prehliadku školy, kde prebieha teoretické vyučovanie – staršie časti a aj nové odborné učebne a triedy. Okrem iného sme si pozreli aj ich odelené pracovisko Strední odborní školu zemědělskou na ulici Na hrádzi, kde si škola zaobstarala úplne novú poľnohospodársku techniku, pomocou ktorej učia študentov obsluhovať najnovšie traktory, sejačky, sádzače a starajú sa aj o ich údržbu. Popri tom všetkom dokážu tieto stroje svojpomocne i opraviť. Potom sme prešli na vysunuté pracovisko školy, ktoré sa nachádzalo na ulici Míru, kde majú svoje dielne pre CNC obrábanie, stroje na klasické obrábanie, ručné zámočnícke pracovisko a zváračskú dielňu, ktorá je zlúčená aj s učebnou pre teoretické vyučovanie. Tu sa po dobu 5 dní vykonávala praktická časť TIG zvárania.

Počas výmenného pobytu žiaci získali nové informácii, či už po teoretickej, ale hlavne po praktickej stránke si zvýšili zručnosť vo zváraní metódou TIG. Výuka prebiehala na ich nových zváracích zdrojov značky EWM, ktoré si rovnako zakúpili cez projekt INTERREG. Počas zvárania vo zváracích boxoch žiakov zaujali niektoré technické pomôcky, ktoré tam používajú pri zváraní. V prvom rade  sa zamerali na držiak, ktorý slúži odkladanie zváracieho horáku. Je to malý magnetický stojan, do ktorého si študent, žiak, či budúci absolvent zváracieho kurzu bezpečne odloží hubicu tak, aby bola chránená pred pádom na zem a následným poškodením. Držiak je veľmi praktický na upnutie,  pevne drží na pracovnom stole zvárača. Je ľahký, preto sa s ním veľmi jednoducho manipuluje v jednej ruke, a čo je podstatné, že je maximálne praktický. Samotná dielňa je spojená aj s učebňou na jednom veľkom pracovisku, takže celý priestor im slúži ako na praktické, tak i teoretické vyučovanie,

čo je z časového hľadiska určite dôležité pre študentov i majstrov odborného výcviku. V rámci možnosti si žiaci vyskúšali zvárať materiál konštrukčnej ocele obvyklých akostí, tak i nerezovej ocele s prídavným materiálom priemeru Ø 1,6 a Ø 2,4 mm a taktiež bez prídavného materiálu. Rozdiel bol viditeľný hlavne v spôsobe zvárania a potom v použití oboch materiálov. Na výsledný tvar zvaru vplývala najmä zvolená technika prevedenia zvaru, samotná asistencia inštruktora zvárania a predovšetkým ich pohľad na to, akým štýlom vedia žiaci pracovať s rukami a ako držia prídavný materiál a zvárací horák.

Navštívili sme aj strojárske firmy, s ktorými ich škola spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe a vzdelávania ako aj s možnosťami pracovného uplatnenia. Boli to firmy Blanco profesionál-nerezové produkty v oblasti cateringu, firma Vyncke- výroba kotlov na výrobu čistej energie-spaľovanie biomasy a odpadu, firma Ferrit- výroba závesných, koľajových a kolesových dopravných strojov pre ťažobné bane. Vo všetkých firmách taktiež boli prezentované možnosti pracovného uplatnenia aj našich žiakov po skončení štúdia na trhu práce v ČR.

V posledný deň pobytu prebehla aj súťaž našich žiakov vo zváraní metódou TIG a bol to deň hlavne hodnotiaci. V prítomnosti inštruktora zvárania ešte na pracovisku boli naši žiaci vyzdvihnutí a pochválení  za prístup a snahu sa zdokonaliť a nabrať skúsenosti pri zváraní metódou TIG. Ďalej žiaci uvítali možnosť uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia v blízkosti hraníc susedného štátu. Počas výmenného pobytu žiaci pochvaľovali aj zabezpečený bohatý program, zameraný na spoznávanie kultúrnych a prírodných krás okolia mesta Frýdek-Místek. Ďalej sme navštívili múzeum Tatry v Kopřivniciach a prekrásne mesto Štramberk.

 Ukončenie pobytu prebehlo v zasadačke školy na Lískoveckej ulici za účasti riaditeľa a zástupcu pre praktické vyučovanie a tiež inštruktora zvárania. V závere sme sa na oboch stranách vzájomne zhodli, že aj napriek pandemickej situácii sa dokázali výmenné pobyty uskutočniť za priaznivých podmienok a zároveň vznikla aj medzi strednými školami veľmi dobrá spolupráca v oblastiach zváranie metódou TIG a CNC obrábaním.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31