Úspech v cezpoľnom behu v okresnom kole stredných škôl