Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018. Letné prázdniny

Šk. rok 2017/2018 sme zhodnotili 29.06. 2018 na parkovisku pred budovou školy.