Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2014/2015 fotografie

fotografie z vedomostnej súťaže