Činnosť Včelárského krúžku

Fotografie z činnosti záujmového krúžku