Celoslovenská súťaž žiakov stredných odborných škôl v odbore 26 elektrotechnika