Návšteva Matice slovenskej a Domu Jozefa Cígera Tajovského v Martine

O Martine, meste na severe Slovenska, počul už takmer každý študent minimálne na hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Toto historické centrum Turca navštívili dňa 12. septembra 2022 žiaci II.B a III.A v sprievode svojich vyučujúcich slovenského jazyka Mgr. B. Makovej a Mgr. E. Turčániovej. Ich cieľom bolo navštíviť Maticu slovenskú a Dom Jozefa Cígera Hronského. Cesta ubehla rýchlo a bez problémov, ale počasie účastníkov trochu prekvapilo, chvíľami nevedeli, či sa viac trasú od zimy, alebo od nedočkavosti prehĺbiť si poznatky o našom národe.

Prvou zastávkou bola najstaršia národná, vedecká a kultúrna ustanovizeň na Slovensku, ktorou je Matica slovenská. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské národné cítenie, prebúdzať a upevňovať identitu Slovákov a Sloveniek žijúcich doma i v zahraničí a prehlbovať vzťah všetkých občanov k slovenskej štátnosti. Žiaci si v priestoroch Matice slovenskej vypočuli stručnú prezentáciu o jej histórii a aktivitách. Okrem iného sa dozvedeli, že v rokoch 1935-1936 vyslal výbor Matice slovenskej delegáciu do USA na čele s J. C. Hronským. Prvoradým cieľom tejto ich cesty bolo vytvoriť pevnú pôdu pre budúcu kultúrnu spoluprácu, získať dokumentárny materiál o živote krajanov a pôsobiť medzi nimi kultúrne a pronárodne. Na americký kontinent priviezli vyše 40 000 kníh a veľké množstvo iných tlačovín. Budúci rok to bude 160 rokov pôsobenia Matice slovenskej na spoločnosť.

Exkurzia pokračovala návštevou expozície umiestnenej v autentických priestoroch domu spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Žiakom a pedagógom bol život a dielo spisovateľa sprístupnené prostredníctvom originálnych dokumentov, vecných pamiatok a výtvarných diel z Argentíny. Atraktívnou súčasťou prehliadky bol zrkadlový kútik, kocka, ktorá je zo všetkých strán potiahnutá lesklým obalom, kde sa váš obraz zhora i zdola niekoľkokrát znásobí. V jej vnútri púšťajú Hronského sfilmované rozprávky, napr. Dubkáčik a Budkáčik z roku 1968. Prístup pani Bellákovej, ktorá žiakov sprevádzala, bol veľmi pozitívny, odborný a zaujímavý pre žiakov. Žiaci sa od nej dozvedeli, že J. C. Hronský nebol iba spisovateľom, správcom a 1. predsedom Matice slovenskej, ale tiež učiteľom, vojakom, technickým kresličom, maliarom, redaktorom, nakladateľom, publicistom. Prehliadka bola ukončená prostredníctvom nahovorenej prezentácie o spisovateľovom živote.

Žiaci aj pedagogický dozor boli s priebehom exkurzie spokojní a s novými vedomosťami sa vrátili domov, aby nadobudnuté poznatky vedeli zúročiť v školských laviciach.

Exkurzia bola realizovaná v rámci projektu č, 312011Z209 - Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Spracovala Mgr. Barbora Maková


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31