Návšteva Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika

Triedy I.C a II.E sa dňa 2.6.2023 zúčastnili na exkurzii v Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci. Bol to úžasný zážitok a najmä laserová šou!

RNDr. Jaroslava Smatanová a PaedDr. Božena Ištoková


Fotogaléria