Projekt č. 2017-1-SK01-KA101-035055 "Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí"