Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 sa uskutoční dňa 04.09.2023 o 08.30 hod. pred budovou školy. Žiaci 1. ročníkov prídu do školskej jedálne o 8:00 hod.