Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád.  A tak sme aj my,  učitelia anglického jazyka,  pripravili pre našich študentov v školskom roku 2021/22 ďalšie kolo obľúbenej postupovej súťaže-školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2021. V celoslovenskom meradle je to už 32. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovanej mládeže  pod záštitou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, kde jej vyhlasovateľom je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V tomto školskom roku sme opäť na odporúčanie našich učiteľov angličtiny oslovili jednotlivých študentov a vytvorili tak družstvo najtalentovanejších študentov tohto celosvetovo druhého najpoužívanejšieho jazyka. Desať najnadanejších študentov anglického jazyka spomedzi všetkých ročníkov prijalo “challenge“ v podobe čítania a počúvania s porozumením, cvičení zameraných na gramatiku a slovnú zásobu a samozrejme ústnej konverzácie s Mgr. Richardom Fulekom v tomto  v Európe najpoužívanejšom cudzom jazyku.

Dňa 22.11.2021 títo vynikajúci študenti premenili svoje vedomosti na body a tu sú výsledky:

Najlepší výkon podal a zároveň najkvalitnejšie znalosti a schopnosti ukázal Marián Olšanský, žiak II.D triedy, ktorý z celkového počtu 70 bodov získal 46,5 boda a stal sa tak víťazom Olympiády v anglickom jazyku 2021. S malým bodovým rozdielom sa o druhé miesto podelili Tomáš ČvirikIV.AMário Ladomirjak  zo IV.C so zhodným počtom 43 bodov. Stupienky víťazov nám uzatvoril Jakub Jozef Barninec zo IV.C, ktorý získal 41 bodov. 

Víťazovi, Mariánovi Olšavskému, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2022 na Gymnáziu v Považskej Bystrici, prajeme  “Break a leg“  a dúfame, že nadviaže na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách OAJ.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka. :)

Porad.

číslo

 

Meno

Trieda

Počúvanie s porozumením

(max. 15b)

Slovná zásoba

(max. 16b)

Gramatika

 

(max. 12b)

Čítanie s porozumenim

(max. 11b)

Speaking

 

( max. 16b)

Total

 

( max. 70b)

 

1.

Olšavský Marián

II.D

9

11

6

11

9,5

46,5

2.

Čvirik Tomáš

IV.A

6

13

6

8

10

43

2.

Ladomirjak Mário

IV.C

6

13

8

8

8

43

3.

Barninec Jakub Jozef

IV.C

6

13

7

8

7

41

4.

Gelieň Timotej

II.D

6

14

6

8

6,5

40,5

5.

Hrenák Martin

IV.A

5

12

4

7

7

35

6.

Michálek Alex

II.A

6

11

6

6

12,75

31,75

7.

Némethová Sylvia

III.D

4

10

4

4

9,25

31,25

8.

Klaudia Fabušová

III.D

2

10

4

4

7

27

9.

Dúbravka Ladislav

III.B

4

7

5

4

3

23

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Chudovská

              

 


Fotogaléria