Učebný odbor 2466 H mechanik opravár, stroje a zariadenia

x