OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O KURZY CUDZÍCH JAZYKOV

Jazyková škola v Trenčíne je jedinou jazykovou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a má svoje elokované pracoviská aj v Prievidzi, Považskej Bystrici a Púchove. Vyučovanie na jazykovej škole bude prebiehať aj on-line formou.

Všetkým záujemcom, ktorí chcú v budúcom školskom roku 2023/2024 navštevovať kurzy cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín oznamujeme, že vstupné testy sa budú konať v dňoch 26. a 27.6.2023 o 16.00 a zápis v dňoch 28. a 29.6.2023 v čase od 14.00 do 17.00.

Vstupné testy sú určené záujemcom, ktorí chcú nastúpiť do vyššieho ročníka. Začiatočníkom stačí prísť na zápis.