Informácie o žiackej školskej rade

obr. 1

obr. 2

obr. 3 

obr. 4

obr. 5