Aktivita č. 2 Odborná prax žiakov vo firmách v Českej republike